గుంటూరు వేదికగా జరగాల్సిన జాబ్ మేళాను మే 7వ మరియు 8వ తేదీల్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అభ్యర్థులు మార్పును గమనించగలరు.

Job Mela Registrations Closed. Thank you for showing your interest